К статьям
Влітку діти встигають і оздоровитися, і відпочити, щоб пізніше з новими силами і бажаннями приступити до нового навчального року. Але чи легко школярам знову братися за граніт науки після такого тривалого відпочинку, і як допомогти їм адаптуватися до шкільного процесу після літніх канікул? Після трьох місяців відпочинку адаптація діткам дається набагато складніше, ніж повернення дорослих людей до роботи після відпустки. Триває період такої адаптації не декілька днів, як думають батьки, а до місяця-півтора. Адже під час літніх канікул порядок дня – харчування, сну, прогулянок, швидше за все, був порушений, тобто відрізнявся своєю невпорядкованістю . Щоб початок навчального року не став для дитини стресом, допоможіть йому адаптуватися до навчання після канікул дотримуючись декількох простих порад. Навантаження не повинно бути для дитини занадто стомлюючим. Додаткові заняття – секції, гуртки, курси – це чудово, але таке навантаження може виявитися надмірним для дитини. Не варто записувати дитину відразу в кілька гуртків – після канікул організм дитини розслаблений, йому важко звикнути навіть до розписаних по хвилинах шкільних занять. Особливо ця порада відноситься до молодших школярів. Зверніть увагу на симптоми перевтоми: неспокійний сон, підвищена сонливість, поява або загострення алергічних захворювань, різкі перепади настрою, часті головні болі, відмова від їжі, невластива плаксивість, зниження здібностей, поява страхів різного характеру. Допоможіть дитині правильно розподілити час між навчанням і відпочинком. Після школи дитина обов’язково повинна відпочити, поїсти, і тільки після цього починати робити домашні завдання. Нехай він чергує виконання письмових і усних завдань і обов’язково робить короткі перерви між ними. Це може бути невелика розминка. Школярі молодших класів можуть концентруватися на одному завданні 10 – 15 хвилин. Саме стільки має тривати одне заняття. Краще всього, якщо ви організуєте дитині активний відпочинок – ігри, прогулянки на свіжому повітрі. Але не перестарайтеся – надлишок позитивних емоцій може бути так само шкідливий, як і негативні емоції. Обмежте час, який дитина проводить перед телевізором і за комп’ютером – ці заняття не тільки не сприяють відпочинку, а й стомлюють організм. Привчіть дитину збирати сумку або портфель до школи з вечора. Зате вранці йому буде набагато легше прийти в школу без зайвих затримок і нервування. Слідкуйте, щоб дитина лягала спати раніше. Чим раніше дитина ляже спати, тим легше перенесе раннє пробудження. Постійне недосипання сприяє підвищеній втомлюваності, поганому настрою і неуважності. Молодші школярі повинні спати не менше 10 годин, а підлітки – не менше 9 годин. Занадто різке пробудження може викликати у дитини роздратування, настрій зіпсується на весь день. Під час сніданку підтримуйте спокійну доброзичливу атмосферу. Навантаження не повинно бути для дитини занадто стомлюючим. Додаткові заняття – секції, гуртки, курси – це чудово, але таке навантаження може виявитися надмірним для дитини. Не варто записувати дитину відразу в кілька гуртків – після канікул організм дитини розслаблений, йому важко звикнути навіть до розписаних по хвилинах шкільних занять. Особливо ця порада відноситься до молодших школярів. Зверніть увагу на симптоми перевтоми: неспокійний сон, підвищена сонливість, поява або загострення алергічних захворювань, різкі перепади настрою, часті головні болі, відмова від їжі, невластива плаксивість, зниження здібностей, поява страхів різного характеру.

Малыш переутомляется в школе?

Летом дети успевают и оздоровиться, и отдохнуть, чтобы потом с новыми силами и желаниями приступить к новому учебному году. Но легко школьникам снова браться за гранит науки после такого длительного отдыха, и как помочь им адаптироваться к школьному процессу после летних каникул?

После трех месяцев отдыха адаптация детям дается намного сложнее, чем возвращение взрослых людей к работе после отпуска. Продолжается период такой адаптации ли не несколько дней, как думают родители, а до месяца-полтора. Ведь во время летних каникул порядок дня — питания, сна, прогулок, скорее всего, был нарушен, то есть отличался своей неустроенностью.

Чтобы начало учебного года не стал для ребенка стрессом, помогите ему адаптироваться к учебе после каникул соблюдая несколько простых советов.

Нагрузка не должна быть для ребенка слишком утомительным. Дополнительные занятия — секции, кружки, курсы — это прекрасно, но такая нагрузка может оказаться чрезмерной для ребенка. Не стоит записывать ребенка сразу в несколько кружков — после каникул организм ребенка расслаблен, ему трудно привыкнуть даже к расписанных по минутам школьных занятий. Особенно этот совет относится к младшим школьникам. Обратите внимание на симптомы переутомления: беспокойный сон, повышенная сонливость, появление или обострение аллергических заболеваний, резкие перепады настроения, частые головные боли, отказ от еды, несвойственная плаксивость, снижение способностей, появление страхов различного характера.

Помогите ребенку правильно распределить время между учебой и отдыхом. После школы ребенок обязательно должен отдохнуть, поесть, и только после этого начинать делать домашние задания. Пусть он дежурит выполнения письменных и устных заданий и обязательно делает короткие перерывы между ними. Это может быть небольшая разминка. Школьники младших классов могут концентрироваться на одной задаче 10 — 15 минут. Именно столько должно продолжаться одно занятие.

Лучше всего, если вы организуете ребенку активный отдых — игры, прогулки на свежем воздухе. Но не переусердствуйте — избыток положительных эмоций может быть так же вреден, как и отрицательные эмоции.

Ограничьте время, которое ребенок проводит перед телевизором и за компьютером — эти занятия не только не способствуют отдыху, но и утомляют организм.

Приучите ребенка собирать сумку или портфель в школу с вечера. Зато утром ему будет гораздо легче прийти в школу без лишних задержек и нервотрепки.

Следите, чтобы ребенок ложился спать пораньше. Чем раньше ребенок ляжет спать, тем легче перенесет раннее пробуждение. Постоянное недосыпание способствует повышенной утомляемости, плохому настроению и невнимательности. Младшие школьники должны спать не менее 10:00, а подростки — не менее 9:00. Слишком резкое пробуждение может вызвать у ребенка раздражение, настроение испортится на весь день.

Во время завтрака поддерживайте спокойную доброжелательную атмосферу.

Нагрузка не должна быть для ребенка слишком утомительным. Дополнительные занятия — секции, кружки, курсы — это прекрасно, но такая нагрузка может оказаться чрезмерной для ребенка. Не стоит записывать ребенка сразу в несколько кружков — после каникул организм ребенка расслаблен, ему трудно привыкнуть даже к расписанных по минутам школьных занятий. Особенно этот совет относится к младшим школьникам. Обратите внимание на симптомы переутомления: беспокойный сон, повышенная сонливость, появление или обострение аллергических заболеваний, резкие перепады настроения, частые головные боли, отказ от еды, несвойственная плаксивость, снижение способностей, появление страхов различного характера.

Еще статьи